MULTİPL SKLEROZ TANI ÖLÇÜTLERİ

Schumacher Komitesi (Schumacher et al., 1965) ilk resmi MS tanı ölçütlerini geliştirmiştir. Schumacher Ölçütleri: Schumacher ölçütleri tamamen klinik bulgulara dayanır. Semptomların 10-50 yaşları arasında başlaması Nörolojik bakıda objektif anormalliklerin olması Belirti ve bulgular santral sinir sistemi ak maddesinin etkilendiğini

Devamı

MS’TE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)

    Multipl sklerozda hastalıkla ilişkili belirti ve bulgular değişkendir ve MRG’de ak madde anormallikleri özgül değildir. Kimi MS hastalarında beyin MRG’de diffüz, büyük ve atipik lezyonlar da olabilir. MS için patognomonik paraklinik test yoktur. Birçok durum MS’i klinik ya da paraklinik olarak taklit edebilir. Bu nedenle MS tanı öl

Devamı

MULTİPL SKLEROZDA KORTİKOSTEROİDLER

Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminin immun aracılı bir hastalığıdır. Genetik eğilimi olan kişilerde çevresel etmenlerin etkisiyle hastalığın ortaya çıktığı kabul ediliyor. Hastalık genellikle (%80-90) subakut gelişimli ataklar ve düzelmelerle gider (Relapsing remitting multipl skleroz –RRMS). Baştan itibaren sinsi biçimde ilerleyen form (P

Devamı

YORGUNLUK VE MS

      MS’TE YORGUNLUK: NEDİR, NASIL BAŞEDİLİR?   Hastalık ne kadar iyi gidiyor olursa olsun bir MS hastası için sıkça karşılaşılan şöyle cümleler vardır: “tüm ağır ev işlerini / işimiyürütebiliyorum. Bir şey dışında hayat devam ediyor. Ben çok YORGUNUM. Çok çabuk yoruluyorum ve eskiden olduğum kadar iyi olamayacağımı düşünüyo

Devamı