1. Multipl Skleroz Araştırmaları Derneği, 11 Ekim 2013 tarihinde, İzmir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce tüzüğü onaylanarak, kuruluşunu tamamlanmış ve derneğimize 35-061-087 No.lu kütük numarası verilmiştir.

 

2. MS.ARA Derneği, bilimsel ve sosyal bir dernek olup, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlardan destek almak ve destek vermek amacı ile kurulmuştur. Merkezi İzmir’dedir. Derneğimiz, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

 

3. Derneğin amacı: Multipl Skleroz’un (MS) toplumumuzda rastlanış sıklığı ve sebeplerini belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak, hasta ve hasta yakınlarının hastalıkla ilgili bilgi düzeylerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, gerekli fonları sağlayarak, MS’in  tanı ve tedavisi konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, araştırmaları desteklemek, bu konudaki yenilikleri MS’le ilgilenen hekim, biyolog, tıbbi biyolog, hemşire, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek çalışanları, MS hastaları ve yakınları ile paylaşmak, bu konuda ulusal ve uluslararası etkinlik gösteren benzer derneklerle iletişim kurarak yardımlaşmaktır. MS’in yanı sıra diğer otoimmun bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklarla (Myastenia Gravis, Guillaıne Barre, İnflamatuar Polinöropatiler, Behçet hastalığı ve diğer vaskulitler) ve diğer nörolojk hastalıklarla ilgili olarak, nedeni ve bu nedene ilişkin tedavi seçenekleri konusunda yapılacak araştırmaları desteklemek (Kongre düzenlemek, kongre katılımlarını desteklemek, burs vermek v.b), tüm bu hastalıklarla ilgili olarak yapılacak araştırmaları ve sonuçlarını ülkemizde ve uluslararası platformlarda sunmak, duyurmak, yurt dışındaki bu alanda çalışan araştırmacılar ile bağlantılar kurmak ve yardımlaşmaktır.

 

4. Derneğimiz 29 Mart 2014 tarihinde ilk olağan genel kurulu’nu yaparak, dernek organlarından yönetim ve denetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini ve gelecekte yapacağı faaliyetlerini belirlemiştir. Derneğimizin çoğu hekim olan mevcut 24 üyesi bulunmaktadır.

 

5. Tüzüğümüzde belirtildiği üzere, derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, sağlık, eğitim, danışmanlık, sağlık turizmi, basın ve yayın ile inşaat hususlarında faaliyet göstereceği “Multipl Skleroz Araştırmaları Derneği İktisadi İşletmesi”ni 30 Mayıs 2014 tarihinde kurmuş ve faaliyete geçirmiştir.

 

6. Derneğimiz, MS alanında çalışan ve klinik araştırmalar yapan doktorların akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, ilki 14-15 Haziran 2014 tarihine planlanan sunum teknikleri konulu, diğerleri Eylül-Ekim 2014 ayları içinde gerçekleştirilmesi planlanan yaklaşık 3 (üç) Araştırıcı Destek Programı düzenlenmiştir.

 

7. Derneğimiz ayrıca, MS ve diğer nörolojik hastalıklar konusunda kitap, dergi, broşür, gazete, posta kartı v.b.’dan yararlanmak suretiyle gerekli eğitici-öğretici çalışmalarda bulunmak üzere bir yayınevi kurulmasını planlamıştır.