Multipl sklerozda yalnızca merkezi sinir sistemi tutulur. Beyin ve omurilikte ortaya çıkan plaklar bulundukların yerin
önemine göre belirti ve bulgular oluşturabilirler. Yani sinir sisteminin tutulduğu yere bağlı olarak hastalığa ilişkin bulgular
saptanabilir: Örneğin; göz siniri tutulduğunda bulanık görme, göz hareketlerini kontrol eden beyin sapı bölgesinde tutulum olduğunda çift görme, karışık görme ortaya çıkabilir. Beyincikteki plaklar dengesizlik, sarhoşvari konuşmaya neden olurken omurilikteki plaklar güçsüzlük, duyu kaybı, mesane ve barsak sorunları oluşturabilir. Bunun yanı sıra beyin ve omurilik tutulumu yaygın etkilenmenin sonucu olarak, belirli bir yere konulamayan yakınmalara ve bulgulara da neden olabilir. Örneğin; MS’çok sıklıkla görülen yorgunluk, zihinsel sorunlar belirli bir beyin ya da omurilik bölgesi tutulumu ile bağdaştırılamaz. Bunun yanı sıra; MS’te beyin ve omurilikteki lezyonların yaygınlığı ve sayısı belirti ve bulgularla biribir bağlantılı değildir. Çok sayıda ve yaygın lezyonları olan bir MS hastasında kayda değer yakınma ve bulgular olmazken daha az sayıda plağı olan bir kişide ağır etkilenme olabilir. Yani her hastanın MS’i kişisel olarak değerlendirilmeli, herhangi iki MS hastasının birbirine benzemediği unutulmamalıdır.

MS’te belirti ve bulgular tutulum yerine göre farklılıklar gösterir:
 

  Etkilenen Bölge

 

  Belirti ve Bulgular

 

 

  Göz Siniri

 

  Optik nevrit: Bulanık görme

  Beyin sapı

 

  Çift görme, karışık görme

  Dengesizlik

  Başdönmesi

  Beyincik

 

  Dengesizlik

  Sersemlik

  Titreme

  Sarhoşvari konuşma ve yürüme

 

  Omurilik

 

  Kaslarda kasılma

  Güçsüzlük

  Uyuşma/ hissizlik

  Mesane sorunları

  Barsak sorunları

 

  Yaygın Beyin Etkilenmesi

 

  Zihinsel etkilenme

  Depresyon

  Mani

 

 

  Belirli Bir Bölgeye          

  Bağlanamayanlar

 

 

  Yorgunluk

  Ağrı