Multipl Skleroz (MS) Araştırmaları Derneği, 2013 yılında kuruldu. Türkiye gibi MS tedavisinin dünya standartlarında ve birçok gelişmiş ülkeden bile daha iyi uygulandığı bir ülkede MS araştırmalarının göreceli zayıf durumundan hareketle, bu alanda yeni bir yaklaşımı ortaya çıkarmak en önemli hedefidir.

Diğer birçok hastalıkla ilgili araştırmalarda olduğu gibi MS’le ilgili araştırmalarda da ana yaklaşım, bilgi temelinde, araştırmanın tüm bileşenlerini buluşturmaktır. Yani araştırmayı planlayan ve uygulayacak olan sağlık profesyonellerinin (hekim, fizyoterapist, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı) araştırma yöntemi, teknikleri, planlama, analiz gibi konularda yeteri donanıma sahip olmaları gereklidir, ama yeterli değildir. Hastaların da hem hastalıkla ilgili bilgilerinin artırılması hem de yapılan/ yapılacak olan çalışmaların yararları ve olası sonuçların sağlayacağı katkılarla ilgili olarak bilgilendirilmeleri gereklidir.  

MS Araştırmaları Derneği bu temel amaca ulaşmak için bir platform olmayı hedeflemektedir. Böylece; ülkemizin uluslararası düzeyde MS alanındaki bilimsel birikime katkısı artacak ve ortaya çıkacak gelişmelerden doğrudan ve hızla yararlanmamız olanağı doğacaktır.

Bilginin gücüyle donatılmış hastalar ve sağlık profesyonellerinin oluşturduğu güçlü “MS Topluluğu”nu gerçekleştirmek dileğiyle…

 

Prof.Dr.Serkan Özakbaş