Schumacher Komitesi (Schumacher et al., 1965) ilk resmi MS tanı ölçütlerini geliştirmiştir.

Schumacher Ölçütleri:

Schumacher ölçütleri tamamen klinik bulgulara dayanır.

  • Semptomların 10-50 yaşları arasında başlaması
  • Nörolojik bakıda objektif anormalliklerin olması
  • Belirti ve bulgular santral sinir sistemi ak maddesinin etkilendiğini göstermesi
  • Lezyonların mekanda yayılması (iki ya da daha fazla lezyon)
  • Lezyonların zamanda yayılması (en az 1 ay arayla iki atak)
  • Daha iyi açıklamanın olmaması

 

Poser Ölçütleri:

 

 

Ataklar

Klinik Lezyonlar

 

Laboratuvar ya da paraklinik lezyonlar

BOS OKB ya da IgG

Klinik Kesin MS

2

2

2

1

 

ve

 

1

 

Laboratuvar destekli Kesin MS

2

1

1

1

2

1

ya da

 

ve

1

 

1

+

+

+

Klinik olası MS

2

1

1

1

2

1

 

 

 

Ve

 

 

1

 

 

Laboratuvar destekli olası MS  

 

2

 

 

 

+

Poser et al., 1983

 

 

•       Klinik kesin MS

–      2 atak ve klinik karşılığı olan 2 ayrı lezyon varlığı

–      2 atak, klinik karşılığı olan 1 lezyon ve ayrı bir lezyona ait paraklinik kanıtın varlığı

•       Laboratuar destekli kesin MS

–      2 atak, bir lezyonun klinik ya da paraklinik kanıtı ve BOS’da immünolojik bulgular

–      1 atak, iki ayrı lezyonun klinik bulguları ve BOS’da immünolojik bulgular

–      1 atak, ayrı bir lezyonun klinik ya da paraklinik kanıtı ve BOS’da immünolojik bulgular

•       Klinik olası MS

–      2 atak ve bir lezyonun klinik kanıtı

–      1 atak ve iki ayrı lezyonun klinik kanıtı

–      1 atak bir lezyonun klinik kanıtı ve diğer bir lezyon için paraklinik bulgu

•       Laboratuar destekli olası MS

–      2 atak  ve BOS’da immünolojik bulgular

 

McDonald 2001 Kriterleri:

 

 

MRG’de zamanda yayılım ölçütler McDonald 2001:

•       Yeni bir bölgede ilk klinik olayın başlamasından en az 3 ay sonra Gd tutan lezyonların saptanması

 ya da

•       3 ay sonraki MRG’de Gd tutan lezyon  yoksa,  3 ay sonra yeni takip MRG çekilir. Yeni Gd tutan lezyon veya yeni 

 T2 lezyon varsa pozitif kabul edilir

MRG’de mekanda yayılım ölçütleri McDonald 2001:

4 ölçütten 3’ü pozitif olmalı

•       ≥1 Gd tutan lezyon veya 9 tane T2 hiperintens lezyonlar

•        ≥1 infratentoriyal lezyon

•        ≥1 jukstakortikal lezyon

•        ≥3 periventriküler lezyon

    1 spinal kord lezyonu 1 beyin lezyonuna eşdeğer kabul edilebilir 

MRG’de mekanda yayılım kriterleri McDonald 2005 revizyonu:

4 ölçütten 3’ü pozitif olmalı

•       ≥1 Gd tutan lezyon veya 9 tane T2 hiperintens lezyonlar

•        ≥1 infratentoriyal lezyon

•        ≥1 jukstakortikal lezyon

•        ≥3 periventriküler lezyon

MRG’de mekanda yayılım ölçütleri McDonald 2005 revizyonu:

•       Bir spinal kord lezyonu bir infratentoriyal lezyonuna eşdeğer kabul edilebilir

•       Kontrast tutan spinal kord lezyonu kontrast tutan beyin lezyonuna eşdeğer kabul edilebilir

•       Gerekli T2 lezyonu sayısına ulaşmak için spinal kord lezyonlarının sayısı beyin lezyonlarının  sayısı ile toplanabilir.

MRG’de zamanda yayılım ölçütleri McDonald 2005 revizyonu:

•       Yeni bir bölgede ilk klinik olayın başlamasından en az 3 ay sonra Gd tutan lezyon saptanması

 ya da

•       İlk klinik olayın başlamasından en az 30 gün sonra çekilen MRG’de referans MRG’ye göre herhangi bir

 zamanda ortaya çıkan yeni bir T2 lezyonunun saptanması   

 

McDonald 2010 Kriterleri:

 

 

MRG’de mekanda yayılım ölçütleri 2010:

4 bölgenin en az 2’sinde  ≥1 T2 lezyonunun gösterilmesi 

•       Periventriküler

•       Jukstakortikal

•       İnfratentoriyal

•       Spinal

Eğer hasta beyin sapı veya spinal sendromla başvurursa semptomatik bölgedeki bütün lezyonlar lezyon sayımına katılmazlar ve kriterlere dahil edilmezler 

MRG’de zamanda yayılım kriterleri 2010:

•       İlk MRG’nin ne zaman çekildiğine bakılmaksızın takip MRG’de yeni T2 ve/veya Gd tutan lezyon veya lezyonların  

 saptanması  ya da

•       Herhangi bir zamanda çekilen MRG’de kontrast tutan ve tutmayan lezyonların birlikte gösterilmesi